Raka vägen tillbaks till arbete

Den 13 juni anordnar Almega i samverkan med Rådhusgruppen ett intressant seminarium som har sin utgångspunkt i Almegas vision om en omställningsförsäkring.

Vid seminariet kommer såväl forskare, företagare, företrädare för arbetsmarknadens parter och politiker diskutera frågan om hur socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen ska utformas för att underlätta återgången i och till arbete. Seminariet är ett inspel från Almega till den pågående utredningen Hållbara försäkringar. Läs mer om seminariet!

I bloggduellen mellan Almega och Unionen har Almegas förslag till omställningsförsäkring kommit upp till debatt. Jag längtar efter att få kommentera Mickael Dubois inspel men eftersom Unionen har varslat om konfliktåtgärder så har debattduellen tillfälligt lagts på is. 

Jag ligger i startgropen!