Minska glappet skola-näringsliv

Ulrika,

Många företag i tjänstesektorn har problem med sin kompetensförsörjning, enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät för 2012.

Svårigheterna är störst vad gäller rekrytering av eftergymnasialt utbildade. 63 procent av företagen i tjänstesektorn har haft svårt att hitta personer med lämplig yrkeshögskoleutbildning, och 60 procent har haft svårt att rekrytera högskoleutbildade. Dessa flaskhalsar kring kompetensförsörjningen begränsar företagens möjligheter att växa.

En av utmaningarna enligt rekryteringsenkäten är att det är svårt att få tag på personer med både god utbildning och relevant yrkeserfarenhet. Hela 76 procent av företagen i tjänstesektorn anger att det varit svårt att anställa på grund av att de som söker jobben saknar relevant yrkeserfarenhet. Kraven på yrkeserfarenhet är rätt höga, 64 procent av företagen vill att personer med yrkeshögskoleutbildning har minst två års yrkeserfarenhet. 79 procent av företagen vill att personer med högskoleutbildning har relevant yrkeserfarenhet.

För att komma åt denna problematik måste vi hitta lösningar som minskar glappet mellan skolan och näringslivet, framförallt på eftergymnasial nivå. Mer praktik i utbildningarna är en åtgärd, men det behövs mer. Vi förespråkar att Sverige tar efter den danska modellen med studentmedarbetare.

I Danmark är det mycket vanligt att företag och offentliga arbetsgivare anställer högskolestudenter som har kommit en bit in i sin utbildning för tillfälliga uppdrag. Dessa uppdrag omfattar ca 5-15 timmar i veckan och innebär oftast att studenterna får utföra olika typer av analyser och undersökningar som företaget behöver.

Även i Sverige är det vanligt att studenter jobbar extra, men mer sällan inom jobb som matchar deras utbildningsnivå och – inriktning. Vi har tittat på studentmedarbetarmodellen tillsammans med Jusek, och imorgon genomför vi ett frukostseminarium tillsammans om denna fråga.

Nu är jag nyfiken på att veta om även Unionen är positiva till studentmedarbetare, och om vi i så fall kan börja samarbeta för att driva frågan framåt?