Mer kompetensutveckling i arbetslivet

Hej Ulrika på Unionen, kul att få bloggduellera mot dig!

Jag håller med om att företagens investeringar i kompetensutveckling av sin personal är mycket viktigt. Håller också med om att de borde öka. Men tyvärr finns ett antal hinder som håller tillbaka investeringarna. De måste undanröjas.

Det finns ett antal studier (se till exempel regeringens och The World Banks) som visar att företagens investeringar i personalutbildning, i humankapitalet, påverkar tillväxt, lönsamhet och produktiviteten positivt. Men det finns också studier (se till exempel här och här, båda från OECD) som visar på olika hinder företagen möter i sina investeringsbeslut. Här är några hinder:

  • Ingen fungerande försäkringsmarknad

Det finns inte någon fungerande försäkringsmarknad där företagen kan försäkra sig mot riskerna med investeringar i personalutbildning. Kommer produktiviteten att öka? Kommer de som utbildas att stanna kvar eller sluta?

  • Fysiska restriktioner

Det är svårt att organisera personalutbildning utan att produktionsbortfall uppstår, eftersom utbildning oftast innebär att personalen inte kan utföra sina ordinarie uppgifter.

  • Likviditetsrestriktioner

Exempelvis har små företag svårt att samla ihop de resurser som krävs för att låta personalen genomgå utbildning. Utbildning medför ofta betydande kostnader för läromaterial, lokaler, undervisningspersonal och extrapersonal för att undvika produktionsbortfall.

  • Resultatrestriktioner

Dagens och redovisning begränsar företagens möjligheter att behandla investeringarna som investeringar. Dagens redovisningspraxis tvingar företagen att ta upp kostnaderna för personalutbildning som utgifter för innevarande år, vilket försvårar för företagen att behandla personalutbildning som en långsiktig investering.

Om vi löser dessa knutar kan vi skörda frukterna av ett starkare och mer lönsamt näringsliv, och samtidigt ge en välbehövlig boost åt utbildningsbranschen. Denna bransch har stor export- och tillväxtpotential men de privata utbildningsföretagen har svårt att växa under dagens förutsättningar.