Lättskrämda politiker i Caremas fotspår

I Dagens Samhälles granskning av medierapporteringen av den så kallade Carema-skandalen blir det tydligt hur snabbt och oreflekterat många politiker reagerade. Både i Stockholms stad och i regeringen, med avbrutna kontrakt och hot om ändrade skattelagar. Trots att underlaget var minst sagt bristfälligt, så var det handling som räknades. ”När drevet kom var det bara att skrida till verket”, som en nämndledamot uttrycker det.

Och drevet, det byggde på i stora delar på faktafel, övertolkningar och ensidig rapportering. Vilket nu har visat sig i efterhand. Att politiker reagerar på vindkantringar i opinionen må vara en sak, men  att de bryter avtal och tillsätter snabbutredningar för att göra media på gott humör är en annan. Här tycks demokratins nödvändiga långsamhet varit satt ur spel. Och noggrann kunskapsinhämtning ersatt av publikfriande symbolhandlingar.

Frågan är om det är så bra för demokratin?