Hur skulle en skattereform se ut? – seminarium på onsdag

En skattereform för tjänstesamhället

Röster höjs nu från flera håll om behovet av att se över det svenska skattesystemet. Välkommen till vårens sista seminarium om skatter!

För det första har samhället genomgått stora förändringar sedan den senaste skattereformen. Då bestod näringslivet till största delen av verkstadsindustri, idag präglas det av kunskapsintensiva företag där tjänster har en betydande roll. Majoriteten av de nya jobben skapas i dag inom den kun­skapsintensiva tjänstesektorn. Är det då rätt att arbetade timmar och kunskap fortfarande beskattas så hårt i Sverige? För det andra tenderar skattesystemet att bli mer och mer svåröverskådligt, snedvridet och ineffektivt. Vi behöver ett skattesystem anpassat efter dagens näringsliv och sam-tidigt åter lyfta fram principerna om enkelhet, neutralitet och likformighet från skattereformen 1991.

Det är lätt att tala om vilka skatter som ska sänkas, men svårare att tala om de som vi kanske tvingas  höja.

Vi behöver se över hela skattesystemet och därmed även diskutera framtidens skattebaser. Var kan vi lätta på skattetrycket och var kan vi öka det? Hur ska vi skatteväxla för att stimulera tjänstesek­torns utveckling och samtidigt bereda oss för de utmaningar finansieringen av framtidens välfärd står inför? Om detta handlar ett seminarium som Almega arrangerar nu på onsdag.

Medverkar gör Bo Lundgren, riksgäldsdirektör och tidigare partiledare för Moderaterna, Erik Åsbrink, rådgivare på Goldman Sachs och tidigare finansminister för Socialdemokraterna, Henrik von Sydow, ordförande i Skatteutskottet (M), Leif Jakobsson, vice ordförande i Skatteutskottet (S) samt Andreas Bergh, välfärdsforskare och föreläsare i nationalekonomi. Medverkar gör även Ulf Lindberg från Almega. Modererar seminariet gör John Chrispinsson.

Välkommen onsdagen den 30 maj klockan 08.00 – 09.00. Frukost serveras från klockan 07.30 i SkyBar på Radisson Blu Royal Viking Hotell. 

Anmäl dig till rosie.richards@almega.se!