Hur ser ni på den nya gymnasieskolan?

Lärlingsprovanställningen är uttänkt  för gymnasieelever och vuxenutbildning på den nivån. Inte för högre studier, det medger jag, Charlie.

Men det är en intressant tanke, särskilt ur perspektivet att vi behöver ha ett koncept att marknadsföra. Så om parterna inte kan enas om att främja studentmedarbetare, kan lagstiftning kanske vara ett alternativ.

Hur ser ni förresten på den nya gymnasieskolan? Yrkesprogrammen tappar, problemen med avhopp är svåra, etc. Finns det något ni vill ändra på?