Höjd gräns för värnskatt?

Skatteutskottets ordförande Henrik von Sydow (M) sade att regeringen mycket väl kan komma att sänka värnskatten nerifrån, genom att höja brytpunkten för den högsta, statliga inkomstskatten.

Det framkom under ett frukostseminarium som arrangerades idag av Almega.

Von Sydow sade sig förstå problemet med höga marginalskatter i en kunskapsdriven ekonomi som den svenska, och att detta måste betraktas ur ett internationellt konkurrensperspektiv.

Samtidigt efterlyste Socialdemokraterna ett större grepp i skattefrågan, där vice ordföranden i skatteutskottet, Leif Jacobsson (S) , förklarade att partiet sökt en parlamentariskt överskrivande översyn av skattesystemet, men att Moderaterna konsekvent har tackat nej.

Vi har nått vägs ände med nuvarande skattesystem, sade Jacobsson. Svaret från (M) var att det stora problemet inte är systemets struktur, utan att skattenivåerna fortfarande är för höga. Och att förutsättningarna för en överenskommelse därför är dåliga. Däremot nämnde Henrik von Sydow (M)  att man på sikt borde studera möjligheterna med till exempel en grön skatteväxling, där skatteuttaget på arbete minskas och ökar på miljöbelastande verksamhet.