Det händer nu!

Hej Charlie,

Kul att höra att du gillade vårt seminarium och att du engagerat dig i frågan om studentmedarbetare. Visst är det så att mycket kan göras redan idag, med de förutsättningar som gäller. Vi ser också en positiv utveckling. Många företag anställer studenter redan idag, och det är också vanligt att hyra in studenter via bemanningsföretag.

Begreppet studentmedarbetare är inte så spritt i näringslivet, men det blir allt mer använt och det vill vi uppmuntra. En anledning är att jobben som faktiskt finns för studenter ska bli bättre marknadsförda och synliggjorda. Vi vill också tydligare markera att studentmedarbetare inte är vilka jobb som helst, utan att de fyller krav på kvalificerad nivå och relevans.

Samtidigt vill vi poängtera att det finns en problematik som kan begränsa omfattningen av studentmedarbetare i Sverige. Dels handlar det om att vissa kollektivavtal begränsar antalet visstidsanställningar och antalet inhyrda från bemanningsföretag. Detta är en nöt för parterna att försöka knäcka tillsammans. Dels finns det några politiska knäckfrågor, både arbetsmarknads- och utbildningspolitiska.

Inom arbetsmarknadspolitiken finns det en risk att en lag om rätt till heltid införs, vilket jag tror kan sätta käppar i hjulet för studentmedarbetare om företagen blir mer försiktiga med att anställa på deltid. En möjlighet inom arbetsmarknadspolitiken togs upp idag på seminariet av Hanif Bali (M), som pekade på förslaget om lärlingsprovanställning. Denna anställningsform skulle med vissa modifikationer även kunna användas för högskolestudenter, menade Hanif.

Inom utbildningspolitiken finns hinder med att lärosätena saknar incitament att samverka med näringslivet. Den ”tredje uppgiften” saknar finansiering, och de lärosäten som sköter uppgiften väl får ingen belöning för det. Snarare går arbetet med samverkansfrågan ut över annat som driver intäkter och skapar meriter för lärosätena och deras anställda.

Resultatet är att högskolor och universitet satsar för lite på att införa praktik, och att på olika sätt koppla undervisningen till arbetsmarknaden. En lösning kan vara att införa en bonus som faller ut om man jobbar bra med samverkansfrågan.

En annan lösning är att införa arbetslivsrelevans som ett examensmål för utbildningarna, med krav på att studenterna ska få kunskaper och kompetenser som är användbara och relevanta. Då kan vi även ge dagens resultatinriktade kvalitetsutvärderingsmodell ett nytt mål att värdera lärosätenas prestationer mot. Idag lyser arbetslivskopplingen med sin frånvaro även där.