Unionen respekterar inte märket

Medieföretagen har accepterat en löneökning på 2.6 procent, i likhet med den övriga arbetsmarknaden, men från Unionens sida nöjer man sig inte. Unionen kräver en löneökning på 2.8 procent utöver det mycket förmånliga avtalsvillkor de redan har

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/almega/pressrelease/view/unionen-respekterar-inte-maerket-754960