Skatter skrämmer forskare

Skatter skrämmer forskare

Bland andra SvD noterar idag regeringens satsning på Sweden Science for Life Laboratory, som är ett samarbete mellan universitet i Uppsala och Stockholm. 

Utbildningsminister Jan Björklund sätter stora förhoppningar på projektet, men liksom SvD varnar han för det felkonstruerade svenska skattesystemet. Och att t.ex ESS i Lund har haft svårt med sin rekrytering på grund av det internationella forskarsamhällets bristande entusiasm för svenska inkomstskatter.

Varningen är lätt att sympatisera med. Enligt en undersökning som HUI gjort av faktorskatten på olika branscher, framgår det att de kunskapsintensiv verksamhet, som till exempel forskning, beskattas betydligt hårdare än andra branscher. Undersökningen avslöjar ett systemfel i vårt skattesystem, där skatterna gynnar gårdagens näringar och straffar de nya.

Behovet av en större skattereform börjar bli allt mer akut.