Sanningen bakom Carema-skandalen

Thord Erikssons reportageserie i Dagens Samhälle är undersökande journalistik när den är som bäst. Han går bakom de braskande rubrikerna och katastroflarmen i media kring det som hänt på Caremas boende Koppargården.

Det som kommer fram är en bild där media helt litat på en källa, och ignorerat det som andra – inte minst sjuksköterskorna på Koppargården – har sagt.  När nu Eriksson intervjuer andra ur personalen så ger de en helt annan bild av vad som hänt.  

”Det låter konstigt, men jag kan ärligt talat inte förstå vad skandalen består i. Var är vanvården? Det hade varit intressant att se”, säger en av dem.

Den version som medias enda källa har gett ifrågasätts i stora delar. Det är en version som denna källa verkar vara ensam om.

Flera reflexioner är möjliga. Till exempel om källkritiken hos media. Men också om de egentliga avsikterna med skandalartiklarna om Carema. Skrevs de som ärliga försök till att ge en objektiv bild? Eller fanns det andra – inte minst politiska – syften?