Kollektivavtal ger mer än sjukpenning

Kommunal presenterade i går rapporten Under höga tak ryms alla  och rapporten har blivit flitigt citerad på ledarsidor idag. Intressant är att det står inte mycket om att utöver den grundläggande sjukpenningen så finns kollektivavtalsreglerade förmåner, de privata kan du läsa om på Svenskt Näringslivs Försäkringsinformation.

Almega har i sitt förslag till ny omställningsförsäkring föreslagit att taket för arbetslöshet eller sjukdom ska vara detsamma, det vill säga en höjning till dagens tak för SGI, Sjukpenninggrundande inkomst. Då menar vi att försäkringen får en ökad legitimitet. Vi har också förslagit att försäkringen ska ligga utanför statsbudgeten för att överfinansiering ska undvikas.

Detta är ett realistiskt förslag värt att fundera på!