Ökad lönespridning inom handeln

Sent igår kom parterna inom handeln överens om ett avtal som håller sig till det märket som sattes av industrin i höstas. Kostnaderna för löner inom handeln stiger enligt avtalet med 2,6 procent när man räknar in de kostnadssänkningar som parterna kom överens om.

Almega har inför årets avtalsrörelse krävt att man ska frysa ingångslönerna. Därför är det intressant och glädjande att uppgörelsen inom handeln går i den riktningen. Ingångslönerna höjs förvisso men inte alls i samma utsträckning som lönen för dem som redan har jobb och erfarenhet.

Ingångslönerna för dem mellan 16 -17 år höjs endast med 355 kronor och övriga ingångslöner höjs med 568 kronor vilket kan jämföras med de 710 kronor som övriga får.

Det innebär att parterna inom handeln nu kommit överens om att öka lönespridningen. Det är bra för att det relativt sett blir billigare att anställa dem som idag har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Om vi kan fortsätta en liknande utveckling under kommande avtalsrörelser kommer detta att leda till att det blir lättare att få in en fot på arbetsmarknaden. Det är en utveckling jag välkomnar. Det måste bli billigare att anställa dem som saknar erfarenhet samtidigt som det är högst rimligt att de som har erfarenhet också får en högre lön.

Läs mer om handelsavtalet: DI, DN, SvD, Arbetet, Handels, Svensk handel, Svenskt Näringsliv, Expressen