Nya avtal tecknade för journalister och fastighetsanställda

Igår tecknade Almega två nya kollektivavtal. Ett för journalister och ett för fastighetsanställda. Det är två skilda grupper, men gemensamt är att vi och våra fackliga motparter lyckades komma överens utan hot om konfliktåtgärder.

Båda avtalen följer det så kallade märket som sattes av industrin i höstas. När vi nu ser att även avtalen inom tjänstesektorn följer nivåerna som sattes i höstas kan vi konstatera att märket är etablerat på hela arbetsmarknaden.

Däremot kan det bli aktuellt med högre löneökningar än de 2,6 procenten som industriavtalet kom fram till. Men det står nu helt klart för alla parter på arbetsmarknaden att högre lönehöjningar måste räknas av mot andra kostnadssänkningar.

Modellen med avräkningar användes när man tecknade avtal för de handelsanställda och även i vårt avtal för fastighetsanställda. I vårt fall innebar det att lönen höjs med 2,8 procent istället för 2,6, men samtidigt ökar veckoarbetstiden. Det gör att kostnadsökningen stannar på 2,6 procent, något som vi kan acceptera.

Det är den modellen vi nu kommer att se under resten av avtalsrörelsen. Ska det bli tal om löneökningar på mer än 2,6 procent så måste de matchas av andra åtgärder som innebär en kostnadsbesparing för arbetsgivaren. Det här är i grunden något positivt. Den här avtalsrörelsen såg länge ut att bli en ren lönerörelse där bara lönen skulle diskuteras. Genom att tillämpa metoden om avräkning kan vi nu diskutera de strukturförändringar som arbetsmarknaden behöver och på en del områden säkert göra vettiga framsteg.

Läs även:  ArbetetJournalistenMedievärlden