Missade möjligheter, missade affärer

Matchningsproblem ger missade möjligheter och missade affärer

Diskussionen om matchningsproblemen på arbetsmarknaden har varit ett intressant debattämne under den senaste veckan. Att matchningen får konsekvenser är ganska självklart men hur ser företagen på detta.

I Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät ställde vi frågan vilka konsekvenser det fick för personalsituationen. Flera svar var möjliga att ge. Förlänga rekryteringstiden, hyra in personal och ökad belastning var de tre vanligaste svaren.

I 2010 års rekryteringsenkät var det många företag som svarade att de ändrade kompetenskraven, då var det ungefär 40% av Almegas företag som svarade så, i år endast 16%. Den möjligheten tycks inte finnas i år. Att hyra in personal har blivit en lösning och 23% av Almegas företag valde den möjligheten.

Att svårigheten att hitta personal får konsekvenser för övriga medarbetare är givetvis ett problem. Men ett ännu större är vilka konsekvenser det får för företagen. Det är de siffrorna som är allvarligast eftersom de på sikt även kan få konsekvenser för redan anställda. Flera svar var möjliga.

30% av Almegas företag svarade att de fick dra ner på produktionen/servicen. För Bemanningsföretagen var det hela 42% som svarade det. 46% av företagen menade att planerad expansion förhindrades och det var betydligt fler än för bland annat Svenskt Näringsliv (37%). 64% av Bemanningsföretagen och 53% av IT%Telekomföretagen och drygt vartannat av Almega tjänsteföretagens medlemmar svarade så.

Hur många förlorade arbetstillfällen blir det på sikt? I genomsnitt fick 32% av Almegaföretagen, precis som för övriga Svenskt Näringsliv, tacka nej till order och uppdrag. För Bemanningsföretagen var det hela 56%.

Frågan ger inte svar på var jobben eller uppdragen hamnade i stället. En del av våra företag verkar på en inhemsk marknad och kan inte ersättas av produktion utom Sveriges gränser. Men vad har nejet hos företagen inneburit? Har jobben hamnat utomlands? Eller har presumtiva kunder också blivit tvungna att skjuta en expansion på framtiden? Vad får de för konsekvenser för möjligheten att skapa nya arbetstillfällen i Sverige?

Frågorna är många – framtiden får utvisa.

Läa även mina tidigare blogginlägg om rekryteringsenkäter, Missade möjligheter, återigenFörmedling av arbete och Äldre är inte intressanta på arbetsmarknaden.