Kommunals konflikt slår mot dem med hjälpbehov

Debattartikel: Konflikten för personliga assistenter drabbar en grupp människor som är helt beroende av andra för sin dagliga tillvaro

I natt har Kommunal utlöst en arbetsmarknadskonflikt för personliga assistenter. Medlarna presenterade ett bud som innebar löneökningar på samma nivå som de avtal som redan slutits på arbetsmarknaden. Vårdföretagarna accepterade budet medan kommunal sa nej.

Det är en konflikt som drabbar en grupp människor som är helt beroende av andra för sin dagliga tillvaro. De som har rätt till personlig assistans är människor med stora funktionsnedsättningar. Det rör sig t.ex. Om människor som sitter i rullstol, som inte kan sköta sin personliga hygien själva, som inte kan äta eller ens kommunicera själva. Det handlar om människor med medicinska funktionsnedsättningar, som behöver ständig tillsyn, där den personliga assistentens närvaro är en ren överlevnadsfråga. Till exempel för människor med totalförlamning, människor med grav epilepsi eller för den delen personer med diagnosen grav autism. Det finns även människor som kan behöva kontinuerlig slemsugning för att hålla luftvägarna fria.

Det är alltså en mycket sårbar grupp som Kommunal nu riktar sin konflikt mot, en grupp som är helt beroende av sina personliga assistenter för att klara sina liv. En konsekvens av Kommunals stridsåtgärder kan bli att personer som idag lever i samhället tvingas in på sjukhus eller annan vårdinrättning för att deras liv och hälsa ska kunna garanteras.

Den nyanställningsblockad som Kommunal nu verkställer innebär att det är omöjligt för arbetsgivaren att sätta in vikarier vid t ex sjukdom. Då det rör sig om ca 3000 arbetsplatser som består av små tajta arbetsgrupper knutna till personen med funktionsnedsättning kommer det få konsekvenser redan första dagen.

En förutsättning för omsorg är förtroende. Förtroende skapas genom kontinuitet med personer som man känner, är komfortabel och säker med. Det är själva grunden för personlig assistans. Det innebär att det inte går att byta ut personal hur som helst. Kommunal hävdar att de genom att ta ut de största företagen i konflikt bara tar ut företag som genom att flytta personal kan lösa hjälpbehoven. Men det går inte att flytta personal från en människa med funktionsnedsättning till en annan. Arbetet är allt för integritetskänsligt, det är därför de är beviljade personlig assistans och inte hemtjänst.

Kommunals konflikt slår helt urskillningslöst mot alla som har ett hjälpbehov. Ingen hänsyn tas till den medicinska situation eller om det är barn med hjälpbehov som drabbas. Redan 1938, i Saltsjöbadsavtalet, kom arbetsmarknadens parter överens om att undvika stridsåtgärder som är stötande av humanitära skäl, som stridsåtgärder riktade mot skolor för handikappade. Kommunals konfliktåtgärder drabbar bland annat barn med funktionsnedsättning. Det om något är stötande av humanitära skäl.

Kommunal hävdar att det kommer vara möjligt för arbetsgivaren att begära undantag från konflikten där det föreligger särskilda behov. Det är en mycket märklig hållning från fackets sida då alla som drabbas, utan undantag, har särskilda behov. Annars skulle de inte vara i behov av personlig assistans.

Kommunal vill höja statusen för kvinnor som arbetar inom vård och omsorg. Det är något som vi mer än gärna skriver under på. Vi inom branschen tycker att de som arbetar som personliga assistenter är värda betydligt högre löner, inte minst med tanke på det oerhört viktiga och ansvarsfulla arbete de utför. Men i praktiken är det staten som sätter lönerna genom den ersättningsmodell som finns. Istället för att ta en konflikt mot branschen borde Kommunal kroka arm med oss för att i en gemensam ansträngning att få regeringen att höja ersättningen och därmed lönenivåerna.

Fredric Käll
ordförande Bransch Personlig Assistans inom Vårdföretagarna

Göran Fredriksson
ordförande Vårdföretagarna