Förmedling av arbete

 

Förmedling av arbete

Diskussionen om ungdomsarbetslöshet och arbetsförmedling fortsätter. I dag är det en intervju i Svenskan med Hillevi Engström. I morse i radio fortsatte diskussionen mellan Kenneth Bengtsson och Hillevi Engström.

Arbetsförmedlingens möjlighet till att matcha var uppe till diskussion. Mycket har hänt men det kan bli ännu bättre. I gårdagens blogg redovisade jag att  1 av 10 Almegaföretagare menar att brister hos Arbetsförmedlingen är skälet till svårigheten att rekrytera. Bland Vårdföretagarna är det 14%.

Än mer intressant är det att se hur företagen går till väga när de rekryterar. Det fanns möjlighet att avge flera svar.

För Almegaföretagen är det 77% som använder informella kontakter, 59% svarar spontanansökningar och 55% svarar Arbetsförmedlingen. Men valet av rekryteringsvägar varierar. Bara 2 av 10 Medieföretag använder Arbetsförmedlingen medan motsvarande siffra för Bemanningsföretagen är 80%.

Hillevi Engström menade i radion i morse att arbetsgivaren bör pröva att använda Arbetsförmedlingen. Rekryteringsenkäten visar hur företagen gått tillväga under de senaste sex månaderna. Den säger inget om huruvida man någon gång använt Arbetsförmedlingen. En tolkning skulle kunna vara att det inte är fler som använder AF för att man har tidigare haft negativa erfarenheter.  Det är bara samarbete med utbildningsanordnare – som för övrigt bara 12% använt  – som får ett sämre betyg än AF 2,8 mot 2,9.  Bäst betyg får informella kontakter med 3,4.

Arbetsförmedlingen har öppnat upp för valfrihet inom olika  arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är bra men rekryteringsenkäten visar att det finns mer att göra. Nischade förmedlingar är ett sätt. Just användandet av rekryterings-/bemanningsföretag  har fått bättre betyg 3,0 hos de 34% som svarat att de använt den möjligheten. Mest nöjda med den möjligheten är Almega Tjänsteföretagens medlemmar 3,7 i betyg och kanske föga förvånande Bemanningsföretagen med 3,8.

Sociala medier används mer av våra företag än andra företag. 45% av IT&Telekom- och Bemanningsföretagens medlemmar använder den metoden och ger det högt betyg 2,9. Vårdföretagens medlemmar är de som använder det i minst utsträckning.

Så det finns möjligheter att utveckla såväl Arbetsförmedlingen som andra rekryteringsvägar för att minska risken för missade rekryteringar.

För återigen missade rekryteringar får konsekvenser inte bara för den enskilde arbetssökande och det sökande företaget  utan för hela samhällsekonomin.

Det kommer mer om detta!