Almegas konjunkturprognos: Kompetensbristen alltmer akut

Sveriges export och BNP bedöms visa noll tillväxt i år och inbromsningen på arbetsmarknaden blir markant. Trots detta är ett av de största hoten mot svensk tillväxt brist på arbetskraft – med rätt kompetens. För att förklara detta gör Almega en djupare analys av den förändrade sammansättningen av arbetskraften i svensk ekonomi under de senaste 20 åren.

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/almega/pressrelease/view/almegas-konjunkturprognos-kompetensbristen-alltmer-akut-753185