Äldre är inte intressanta på arbetsmarknaden

Äldre är inte intressanta på arbetsmarknaden

Som 60-åring känns det bra att trivas på jobbet och arbeta i en organisation som växer. Många i min ålder är tyvärr  inte intressanta på arbetsmarknaden. Det visar svaren som företagen gav i Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät.

Företagen fick frågan Om ditt företag/arbetsplats skulle rekrytera personal vilken ålderskategori skulle ni välja. Tre svar var möjliga.

Helst vill företagen anställa folk som är yngre, även om Almegaföretagen i mindre utsträckning än övriga företag vill anställa personer mellan 20-25. I genomsnitt vill 41% av våra företag anställa personer som är mellan 26-35. Men det varierar, 68% av IT&Telekomföretagen, vill rekrytera den åldersgruppen men bara 29% av Vårdföretagarna.

I nästa åldersgrupp 36-45 år så är det i genomsnitt 42% av företagarna som är intresserade. Om Vårdföretagarna (49%) ställer krav på längre erfarenhet så skulle jag våga påstå att IT&Telekomföretagen vill ha ungdomlig fräschör(44% en kraftig nedgång ifrån tidigare åldersgrupp).

Längre upp i åldrarna är våra företagare i större utsträckning  än övriga företag beredda att rekrytera, förutom då IT & Telekomföretagen. Mest positiva är Vårdföretagens medlemmar där dubbelt så många företagare är beredda att rekrytera i de högre åldersgrupperna.

Att det är fler som inte är beredda att anställa framgår även av den här artikeln från Jusektidningen.

Ska vi arbeta längre än till 65 så måste vi eller ni som driver framtidens företag vara beredda att anställa oss silverhåriga pantrar!

Läs även mina tidigare blogginlägg om rekryteringsbarometern, här och här.