Ungdomslöner – bättre än somliga tror

För att minska ungdomsarbetslösheten krävs åtgärder som stimulerar både utbudet och efterfrågan på ung arbetskraft. Gabriel Wikström på SSU lägger fokus på utbudets kvalitet genom sina sex mycket vettiga förslag som i huvudsak handlar om att öka utbildningarnas koppling till arbetsmarknaden. Det köper jag, det behövs åtgärder som sänker etableringsåldern och som gör att fler får jobb snabbare via utbildningsvägen.

På efterfrågesidan, för att stimulera efterfrågan på ung arbetskraft, har också några förslag presenterats.

Folkpartiet och Centern vill införa ungdomslöner för att öka arbetsgivarnas efterfrågan på att anställa ur denna grupp. Men ungdomslönerna har sågats av ovan nämnde Gabriel Wikström, med motargumenten lönedumpning, diskriminering (!) av unga, och minskad konsumtionsefterfrågan. I ett annat debattinlägg av Ronny Siggelin, vd på Maxkompetens, ges en liknande motargumentation kring att ungdomslöner leder till minskad konsumtionsefterfrågan.

Argumentet om diskriminering är riktigt dåligt, jag ser det nästan som ett hån mot unga utan jobb. Arbetsgivarna har svårt att bedöma deras produktivitet, och det lär också vara rätt många som inte kan prestera på den nivå som lägstalönerna kräver. Att ge dessa unga större möjligheter till jobb är knappast diskriminerande, snarare borde de känna sig diskriminerade av dagens höga ingångslöner, som hindrar dem från att bli anställda.

Argumentet om lönedumpning håller inte heller. Så lär det inte bli, av flera anledningar. Dels kommer unga med goda kvalifikationer och hög produktivitet även i fortsättningen få bra löner, eftersom företagen konkurrerar om att rekrytera dem. Dels ska ungdomslönerna sättas relativt snittlönen i respektive avtalsområde, vilket medför en lönedifferentiering. Högre utbildade unga kommer lättare kunna få jobb inom sitt område, och lägre utbildade inom sitt. Lösningen är också till för de som idag står utanför, inte de unga som redan har jobb.

Ronnys och Gabriels motargument om lägre konsumtionsefterfrågan håller inte heller. Eftersom ungdomslöner är en lösning för de som idag inte jobbar, och inte för alla de som redan har jobb (vilka är betydligt fler), innebär det snarare att konsumtionen kommer att stimuleras eftersom fler kommer i arbete.