Ungdomsarbetslösheten är regeringens största utmaning

Moderaterna och finansminister Anders Borg pekar ut den höga ungdomsarbetslösheten regeringens största utmaning i en artikel i SvD den 18 mars (finns tyvärr inte på nätet). Borg citeras:  ”Vi har alldeles för hög ungdomsarbetslöshet och för hög arbetslöshet bland utrikesfödd och det beror på att skatterna på arbete är anställda är för höga. Vi har försökt komma åt det med rut- och rot-avdrag, sänkt restaurangmoms och halverat arbetsgivaravgifterna för alla unga upp till 26 år. Men vi måste få nr trösklarna ännu mer.”

Det är bara att instämma i finansministerns analys. Skatten på arbetade timmar är det stora problemet i Sverige. Det straffbeskattar arbetsintensiva och kunskapsintensiva tjänsteföretag, där de nya jobben ska komma. Behovet av en omfattande skattereform blir därför allt tydligare, där vi skiftar tyngdpunkt bland skattebaserna.

Dags för Borg att bjuda in oppositionen?