Hoppa till innehåll

Almegas tjänsteindikator visar att tjänsteproduktionen går ned på lågvarv under första kvartalet i år. Med andra ord tyder indikatorn på ännu svagare tillväxt i tjänstesektorn under första kvartalet i år jämfört med fjärde kvartalet 2011. Det indikerar också att produktionsnivån fortsätter att falla jämfört med föregående kvartal.

Även Almegas arbetsmarknadsindikator tyder på att trenden är fortsatt nedåtgående för sysselsättningens tillväxttakt inom den privata tjänstesektorn. En fortsatt konjunkturförsämring talar för att sysselsättningen, liksom produktionen i tjänstesektorn, bromsar in kraftigt i år och att arbetslösheten i Sverige åter börjar stiga.

Almegas prisindikator visar på en fortsatt avmattning av företagens prishöjningar. Detta gäller både inom handeln och inom övriga privata tjänstenäringar. Avmattningen påbörjades under tredje kvartalet förra året och indikatorn pekar nu på att den kommer fortsätta under första kvartalet 2012. Almega räknar med att den svagare efterfrågan i Sverige och i omvärlden bidrar till att hålla inflationstrycket lågt under 2012.

Lada ned rapporten (PDF)