Svensk ekonomi i recession – arbetslösheten stiger

Almegas tjänsteindikator visar att tjänsteproduktionen går ned på lågvarv under första kvartalet i år. En fortsatt konjunkturförsämring talar för att sysselsättningen, liksom produktionen i tjänstesektorn, bromsar in kraftigt i år och att arbetslösheten i Sverige åter börjar stiga.

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/almega/pressrelease/view/svensk-ekonomi-i-recession-arbetsloesheten-stiger-739482