Med buss eller kajak – vilse i skattesnärjet

Vilse i skattesnärjet?

I helgen gjordes ett reportage i SVT:s Rapport om att större svenska företag nolltaxerar. Diskussionerna har därefter gått varma om vilka skatter som företagen faktiskt betalar. I inslaget tittade man bara på bolagsskatterna, men företagen betalar många andra skatter, moms, arbetsgivaravgifter, energiskatter och fastighetsskatter, för att nämna några. Utöver dessa skatter finns ett oändligt antal regler och skiljelinjer att ta hänsyn till och mer och mer tid måste läggas på att tolka regelverket.

1991 genomfördes Århundradets skattereform med syftet att göra skattesystemet mer samhällsekonomiskt effektivt. Principerna om enkelhet, neutralitet och likformighet genomsyrade reformen. Mer än 20 år har gått och över 500 avsteg har gjorts. De viktiga principerna har urholkats med varje avsteg.  Det finns otaliga exempel på hur svårtytt och krångligt det kan vara för en företagare.

Riktigt snurrigt blir det om du arbetar med turism. Här gäller det att hålla tungan rätt i mun. Har du en djurpark betalar du 6 % moms men har du en nöjespark gäller 25 %. Har du sightseeingturer i buss och båt? Då gäller en momssats på 6 %. Är turen till fots, cykel eller kajak gäller 25 %. Guidar du turisterna inomhus på ett museum slipper du momsen.  Svårt att hänga med?

Om man vill investera i sitt företag är det billigare att investera i maskiner än i dina medarbetare. Om du vill utbilda din personal så ses det som en kostnad och du kan därmed inte skriva av kostnaden. Behöver du expertkompetens så är det billigare att anställa en utländsk expert istället för en svensk – då får du nämligen reducerad skatt. (Utmaningen att ta vara på svensk kompetens diskuterar vi i morgon bitti på Radisson Blu Royal Viking Hotell kl. 07.30.). Detta är bara några av de över 500 avstegen som gjorts.

Avstegen från den stora skattereformen har i de flesta fall varit nödvändiga för att skattesystemet skulle hålla jämn takt med hur samhället utvecklats. Men systemet är nu på väg att bli onödigt komplicerat samtidigt som det har svårt att möta behoven hos dagens växande tjänsteföretag. Vi behöver en skattereform som förstärker legitimiteten i systemet och som tillåter Sverige bli den spetsekonomi vi har möjlighet att vara.