Löneökningarna hotar jobben

Idag sände ekot i Sveriges Radio en intervju med mig där jag säger att det i tjänstesektorn inte är aktuellt med löneökningar i den takt som parterna inom industrin kom överens om i höstas.

Normalt ska löneökningarna inom industrin fungera som ett märke för löneökningarna i övriga sektorer. Det kommer inte att hålla i år. Sedan industrin kom överens så har svensk ekonomi bromsat in rejält. Det är antagligen så att vi redan nu befinner oss i en recession. Det förutsåg man inte riktigt i höstas när man gjorde överenskommelsen.

Även om man redan i höstas kunde se tecken på en avmattning av ekonomin så var det inte lika alarmerande som det vi ser nu. De flesta bedömare har mer än halverat sina prognoser över svensk ekonomi sedan i höstas. Det gäller såväl, riksbanken, konjunkturinstitutet som de stora affärsbankerna men även våra motparter som Unionen.

Det var många som ansåg att märket var väl högt satt utifrån de förutsättningar som rådde i höstas. När vi nu ser en kraftig inbromsning av ekonomin utgår jag från att även våra fackliga motparter är beredda att ta ansvar för jobben och en långsiktig tillväxt.

När fackförbundet Unionen nu skriver ner sin tillväxtprognos med närmare 71 procent (från 1,7 till 0,5 procent) utgår jag från att de inser att det måste få konsekvenser på löneökningarna. Det går inte att blunda när verkligheten runt omkring oss förändras. Om vi inte tar hänsyn till det nya ekonomiska läget riskerar vi att löneökningarna leder till ökad arbetslöshet.