Låglönefällan är en myt

Myten låglönefällan sitter djup hos många, inte minst för att LO med jämna mellanrum trummar ut detta budskap. Med det är bara en myt. Almega Tjänsteföretagen gick för ett par år sedan igenom lönestatistiken för att se hur många individer som är kvar på lägsta avtalade lön respektive år.

År 2001 hade 5,5 procent av företagens anställda lägsta lön. Fyra år senare var det endast 0,006 procent som låg kvar på den lönenivån. De branscher som i lönestatistiken har störst andel lägsta avtalade lön, turism/nöje, call-center och marknadsundersökningar, har en stor andel anställda ungdomar och extraknäckande anställda under studietiden. Fakta visade att det inte finns någon låglönefälla, allra minst för unga.

Det gör det ännu viktigare att sänka ingångslönerna. Därför att det är oändligt mycket viktigare att låta ungdomar få in en fot på arbetsmarknaden, än att fackets destruktiva lönepolitik hålls vid liv. En lönepolitik som bara innebär en meningslös sammanpressning av lönerna.