Låga löner – eller ingen lön alls?

Så ställer Johan Norberg upp alternativen mot varandra i en krönika i Metro.  

Unga hindras från att komma in på arbetsmarknaden då facket envist håller fast vid höga ingångslöner. Så ser det ut.

Johan refererar också till forskning då han förklarar att i stort sett ingen fastnar i någon slags låglönefälla. I stort sett alla lämnar gruppen med lägstalöner efter att ha jobbat en kortare period. Mer i ämnet finns också att läsa i Almegas rapport Stolpe ut – låglönesatsningar i jakt på en målgrupp. Fakta bekräftar det som Johan skriver!