Innovationscheckar och valfrihet!

Med stor glädje noterade vi på Almega i slutet av förra veckan att regeringen inför så kallade innovationscheckar till små företag med tillväxtpotential. Det handlar om 31 miljoner som fördelas under perioden 2012–2014.

Mycket bra!

Små företag med goda idéer vet ofta i stora drag vilket stöd de skulle behöva och vem som skulle kunna ge dem det stödet. Därför är det väldigt positivt att regeringens upplägg ger valfrihet för företagen att själva få välja vilken aktör de vill ha stöd av. Det betyder att de inte längre bara är förpassade till offentliga aktörer utan även kan vända sig till exempelvis teknikkonsulter i kunskapsfronten för rådgivning.

Almega välkomnar varmt denna breddning som kommer att ge större förutsättningar för de små företagen att få relevant kompetens på ett effektivt sätt. Almega har arbetat för detta upplägg, bland annat genom det inspel som i november skickades in till den kommande FoI-proppen.