Dålig koppling!

Dålig koppling

Det är alldeles för dålig koppling mellan näringslivet och universitet och högskolor. Att få in mer praktiska inslag i utbildningsplanerna tycks ta tid och det är inte heller en ny fråga. När jag var aktiv i studentpolitiken i mitten av 70-talet så var det en fråga som diskuterades intensivt.

Hur kan vi då i avvaktan på förändringen av utbildningsplanerna  lösa problemet. Idag presenterar Almega och Jusek en debattartikel om att möjliggöra för studentmedarbetare, ett system som har haft stora framgångar i Danmark. Även Svenskt Närinsglivs Malmökontor har skrivit om systemet.

Nu fortsätter vi arbetet med att konkretisera!

Uppdaterat: Läs även Jusekbloggen.