Bra synpunkter från Annie Lööf

Annie Lööf
Foto: Johan Ödmann

För oss som i flera år påpekat de stora matchningsproblem som finns på  arbetsmarknaden och förespråkat att Arbetsförmedlingen ska tillämpa den lag om valfrihetssystem som myndigheten har möjlighet till är det positivt att läsa näringsministerns debattartikel i Svenskan

Förslaget att införa en jobbpeng är bra.  Några första steg har  redan tagits, som en följd av Alliansens politik,  bland annat med lots för invandrare och coach över tröskeln. Jag  menar att det finns goda exempel på att andra än Arbetsförmedlingen klarar av att förmedla jobb även för andra arbetssökande  och också att hitta de åtgärder som erfordras för att hjälpa en person åter i arbete. De olika kollektivavtalade trygghetsstiftelserna är exempel på detta.

Och det finns även omställningsföretag samt bemanningsföretag som gör det möjligt att hitta en väg ut ur arbetslösheten. Kvalitetskrav kan ställas på leverantörerna, det är myndigheten som har möjlighet att ställa samma krav på den egna verksamheten som på den som utförs av andra.

Det som förvånar mig, när arbetslösheten och inte minst ungdomsarbetslösheten är en fråga som debatteras i så många olika sammanhang och fyller så stort utrymme i media, att Regeringen inte skärper kraven på Arbetsförmedlingen när det gäller att tillämpa möjligheten till valfrihetssystem.

Annie Lööfs debattartikel får förhoppningsvis Regeringen att våga tänka nytt. Det är många enskilda människoöden som skulle beröras vid en förbättring av matchningen.