Blir det utredning om offentliga verksamheter nu?

Upprörande fall med vanvård av äldre uppmärksammas av Expressen

Frågan man ställer sig är om det även denna gång, som i fallet med Carema, kommer att göras några kopplingar till ägandet? Och om vi får se en debatt som rasar mot att kommuner och landsting som driver äldreboenden. Där regeringen till slut tillsätter en snabbutredning för att kartlägga om offentligt drivna verksamheter leder till kvalitetsbrister och vanvård?  

Skulle inte tro det, va.