Arbetsmiljön är viktig – nominera eldsjälar!

I dagarna har det stått mycket om arbetsmiljön i tidningar. Statistik har tolkats på olika sätt. Det finns mycket att vara ense om när det gäller arbetsmiljön och det finns även frågor där tolkningen av vad t ex en risk är, inte är entydig.

Helt klart är att det är viktigt att arbeta med arbetsmiljöfrågor. En del gör det med större kraft än andra. Det är just de personer med stort engagemang  som är värda att uppmärksamma. Det gör Prevent vartannat år genom att dela ut ett stipendium till någon som har gjort lovvärda insatser inom arbetsmiljöområdet.

Prevents arbetsmiljöstipendium 2010 gick till Andreas Gill,  då 28 år och  då och nu arbetsledare på Inspira Bevakning AB i Stockholm.  Prevents stipendienämnd valde honom bland tre eldsjälar som gjort stora och betydelsefulla insatser för arbetsmiljö, säkerhet, kvalitet och trivsel. Han visade, enligt juryn,  att arbetsmiljö är en av de viktigaste frågorna för en chef.

Stipendiet delas ut till personer verksamma i privata företag och som aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön, antingen den fysiska eller den psykosociala. Arbetet ska ha skett i samverkan mellan arbetsgivare och fackförbund, i syfte att integrera arbetsmiljöarbetet i företagets verksamhet.

Nästa gång stipendiet delas ut är under Gilla Jobbet 2012 på Stockholmsmässan 24–25 oktober. Så nu är det hög tid att  nominera  årets stipendiat. Gör det senast den 30 april 2012.