Almegatidningen lyfter ledarskapet i tjänste­företag

Almegatidningen

En intressant nyhet i Almegatidningen är den nya avdelningen Tjänsteledarskap. Tjänsteföretagens främsta tillgång är medarbetarna och deras kompetens. Hur väl man lyckas skapa förutsättningar för medarbetarna att nyttja sin kompetens, vara kreativa och kunna förstå värdeleveransen är helt klart avgörande för hur väl affärerna kommer att gå.

Det traditionella ledarskapet i ett varuproducerande industriföretag är inte på långa vägar optimalt i dagens tjänsteföretag. Förr separerades tänkande och görande, cheferna tänkte och arbetarna gjorde, storskalighet och repetition var ledord. I dagens tjänsteföretag är det istället kundanpassning som är ledord och samspelet medarbetare och kund präglar hela organisationerna. Därför är det oerhört viktigt att satsa på den forskning som bedrivs på området, såväl vid handelshögskolor och universitet som vid tekniska högskolor.

Läs mer om detta i det färska numret av Almegatidningen.

Jag ser redan fram emot nästa nummers reportage på temat!