Välkommen till seminariet Medarbetaren som innovationskälla

Almega och VINNOVA arrangerar gemensamt ett intressant seminarium om Medarbetaren som innovationskälla, först i Göteborg och lite senare i vår i Stockholm.  

I tjänsteföretag spelar medarbetarna en viktig roll i innovationsprocessen, dels vid utveckling av nya tjänster men också vid utveckling av interna processer för tjänsteleveransen.  Många tjänsteföretag tar tillvara idéer, men kanske inte alltid med systematik och strategiskt.

Vid seminariet medverkar forskarna Anna Jerbrant och Charlotta Linse, institutionen för Industriell ekonomi och organisation, KTH med forskningsprojektet Konkurrenskraftigt tjänstearbete – innovativt eller industrialiserat? Hur tar man tillvaratar medarbetares idéer om tjänsteinnovationer? Vilka system och processer kan användas och hur främjar man kreativiteten? Det är frågor som kommer att diskuteras. Anna och Charlotta har studerat flertalet tjänsteföretag inom en rad olika branscher.

I Göteborg deltar även Vesa Leppänen som är docent i sociologi vid Lunds universitet. Han kommer att illustrera exempel från handeln och belysa hur centraliseringstrenden påverkar den lokala innovationskraften.

Varmt välkommen!