Vakna! Ska Sverige vara en kunskapsnation?

Nu är det dags att bestämma sig. AstraZeneca har ytterligare monterat ner sin forskning i Sverige. Först föll Lund och nu kom det dräpande beskedet att även den neurovetenskapliga forskningen i Södertälje läggs ner. Över 1000 högkompetenta personer förlorar jobben.

Visst är det säkert så att satsningarna på vetenskapsområdet inte gett den utdelning företaget hoppats på, men samtidigt är det ju så att den neurovetenskapliga forskningen i USA och England består. Det är att göra det väldigt lätt för sig om man bara avfärdar detta med att ”det bara är en företagsstrategi och omorganisation”.

AstraZeneca har en stor del av sin produktion kvar i Södertälje och jag kan inte låta bli att bli orolig för vad som händer med den i kölvattnet av detta.

I år lägger regeringen fram den forsknings- och innovationsproposition som ska prägla den kommande fyraårsperiodens satsningar och investeringar i forskning. Min uppmaning till regeringen är att inte glömma bort att dessa globala företag inte är sentimentala. Att de en gång haft Sverige som marknad och investerat enkom här gäller inte längre.

Nu är världen spelplanen. Vill vi att investeringarna ska hamna i Sverige så måste vi bygga nya (och vårda befintliga) attraktiva samverkansmiljöer mellan akademi och näringsliv. Det är ett är ett skall-krav för att kunskapsintensiva företag ska välja att investera i just vårt land. Företagen måste ha tillgång till den kompetens som de efterfrågar, allt ifrån spetskompetens inom specifika områden till bredare tvärdisciplinär kompetens. I kunskapstriangelns anda betyder det att vi måste satsa på forskning för att också få det breda genomslaget i utbildningen. Blundar vi för detta kommer företagen välja att växa eller nyetablera sig i andra länder som har kunnat erbjuda denna mylla. 

Min uppmaning till våra politiker är att sluta blunda för utvecklingen. Det räcker inte med att ha Nobelpris som mål för forskningssatsningar. Välfärd borde ytterst vara målet och det är inget som skapas av sig själv. För det krävs sysselsättning och tillväxt. Sverige ska konkurrera med kunskap och då finns ingen genväg. Vi måste prioritera frågan om hur utbytet mellan akademi och näringsliv kan öka, stödja den strukturomvandling som pågår i näringslivet där tjänsteinnehållet ökar samt se över vårt skattesystem så att kunskap premieras såväl på individ- som företagsnivå.