Hoppa till innehåll

Tilltrasslat och överlappat – dags för en ny skattereform

Sverige har inte genomfört en genomgripande skattereform sedan 1991. Då skulle århundradets skattereform göra det enklare, effektivare och mer legitimt att betala skatt. Sedan dess har Internet etablerats som en vardagstjänst, Sverige har gått med i EU och Christer Fuglesang har äntligen fått åka upp i rymden. Och reformen har fått 500 undantag, visar en rapport från Almega.

500 undantag gör en dålig regel

Dagens arbetskraft blir alltmer lättrörlig och det blir viktigare för Sverige och svenska företag att kunna konkurrera med goda spelregler, där skattesystemet kan utpekas som den viktigaste. Sedan den stora skattereformen genomfördes har världen både förändrats och kommit närmare.

Det är i de kunskapsintensiva branscherna de nya jobben i Sverige kommit de senaste årtiondena och fortsätter att komma i framtiden. Tillväxten har varit så stark att drygt en miljon personer i dag arbetar i kunskapsintensiva tjänstenäringar, fler än i tillverkningsindustri och byggnäring tillsammans.

Rapporten ”Tilltrasslat och överlappat” från Almega visar att, sedan den senaste skattereformen, har avstegen blivit så många att skattesystemet redan nu är en snårskog och inom kort riskerar att bli ett sänke snarare än ett flöte för svenska företag. Drygt 500 undantag har införts efter en reform som var tänkt att förenkla.

Till exempel har en mängd undantag för punktskatter på energiområdet skapat snedvridningar till nackdel för tjänstesektorn. Ett annat exempel är turism och besöksnäring, där olika momsskillnader missgynnar viss turism och missgynnar annan. Inte minst har kunskapsintensiva tjänsteföretag en skattebelastning som är tio procent högre än övrigt näringsliv, då löneskatter, bolagsskatter och sociala avgifter jämförs.

Skattesystemet måste nu anpassas efter dagens förutsättningar för att främja tillväxt, export, fler jobb och i det långa loppet en tryggad välfärd. Det är också viktigt att hålla fast vid de principer om enkelhet, neutralitet och likformighet som genomsyrade den förra skattereformen, för att inte riskera skattesystemets legitimitet.

Almega efterlyser nu en övergripande skattereform.