Skatter straffar ut Astra Zeneca – dags för skattereform

Med dagens höga marginalskatter är det väldigt svårt att locka till sig de bästa forskarna. Det är på tiden att regeringen genomför en ordentlig översyn av skattesystemet, säger Sacos ordförande Göran Arrius i ett pressmeddelande med anledning av att Astra Zeneca lägger ner sin forskningsenhet i Södertälje.

Så rätt han har!

En undersökning som gjorts av Handelns utredningsinstitut (HUI) på uppdrag av Almega, visar att det svenska skattesystemet särskilt missgynnar de kunskapsintensiva företagen. Jämför man faktorskatterna, skatt på produktionsfaktorerna arbete och kapital, framgår att de kunskapsintensiva tjänsteföretagen betalar i genomsnitt tio procent högre faktorskatter som andel av förädlingsvärdet än övrigt näringsliv.  Faktorskatterna i form av löneskatter, sociala avgifter och bolagsskatter slår direkt på företagens förmåga att producera välstånd i ekonomin.

Särskilt utsatta är den kategori som Astra Zeneca tillhör. Dessa företag, inom forskning och utveckling, belastas med faktorskatter på 63 procent. Att jämföra med till exempel fordonsindustrin, som faktorskatter på 45 procent. En mycket stor skillnad, som beror på att skattebasen är arbetade timmar hos både individer och företag, samt höga marginalskatter.

Detta håller inte! Sverige riskerar att straffskatta bort den del av näringslivet som växer och som ska ge framtidens jobb. Precis som Göran Arrius, behövs nu en rejäl översyn av det svenska skattesystemet.