Nedläggningen av Astra Zeneca visar på akut behov av skattereform

Nedläggningen av Astra Zenecas forskningsenhet i Södertälje är en smärtsam signal om att Sverige är i stort behov av ett modernt skattesystem. Kunskapsintensiva branscher, särskilt forskning och utveckling, missgynnas systematiskt. Detta visar en rapport från Almega och HUI. Almega efterlyser nu en övergripande skattereform.

Att Astra Zeneca lägger ner sin forskningsenhet i Södertälje är ett dråpslag, mot de anställda, mot Södertälje men också mot Sverige som kunskaps- och forskningsnation. Det slår inte bara mot en viss bransch, utan mot hela det näringsliv som ska skapa framtidens jobb och välfärd i Sverige.

Under det senaste decenniet är det kunskapsintensiva branscher (KIS – Knowledge Intensive Services) som stått för de nya jobben i Sverige, och som förväntas stå för dem även i framtiden. Drygt en miljon personer arbetar i kunskapsintensiva tjänstenäringar. Det är fler än i tillverkningsindustri och byggnäring tillsammans. I Stockholm är de än mer dominerande, och står för drygt hälften av länets sysselsättning. Astra Zeneca var ett av dessa företag.

Ändå står sig Sverige inte särskilt väl vid en internationell jämförelse.  Många andra länder har haft en betydligt starkare utveckling. Förklaringen kan hittas i ett föråldrat skattesystem.
En undersökning som gjorts av Handelns utredningsinstitut (HUI) på uppdrag av Almega, visar att det svenska skattesystemet särskilt missgynnar de kunskapsintensiva företagen.  Jämför man faktorskatterna, skatt på produktionsfaktorerna arbete och kapital, framgår att de kunskapsintensiva tjänsteföretagen betalar i genomsnitt tio procent högre faktorskatter som andel av förädlingsvärdet än övrigt näringsliv.  Faktorskatterna i form av löneskatter, sociala avgifter och bolagsskatter slår direkt på företagens förmåga att producera välstånd i ekonomin.

Särskilt utsatta är den kategori som Astra Zeneca tillhör. Dessa företag, inom forskning och utveckling, belastas med faktorskatter på 63 procent. Att jämföra med till exempel fordonsindustrin, som faktorskatter på 45 procent. En mycket stor skillnad, som beror på att skattebasen är arbetade timmar hos både individer och företag, samt höga marginalskatter.

–    Nu behövs en genomgripande skattereform som utgår ifrån att Sverige är en kunskapsnation. Vi har inte råd att skatta bort de kunskapsintensiva företagen, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

För mer information:

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tel. 08-762 69 51
mobil. 070-345 69 51