Medarbetaren som innovationskälla – i Stockholm den 13 mars!

 Nu är det Almega Stockholms tur att stå värd för det intressanta seminariet om tjänsteföretags olika vägar till att involvera sina medarbetare i innovationsprocessen. Den 13 mars kl 9-11 med efterföljande lättare lunch är ni välkomna till Almega på Sturegatan 11. Här hittar du inbjudan. 

I förra veckan ägde detta uppskattade evenemang rum i Göteborg och nu är det dags för huvudstaden. Forskaren Anna Jerbrant, institutionen för Industriell ekonomi och organisation, KTH kommer att redogöra för erfarenheter från forskningsprojektet Konkurrenskraftigt tjänstearbete – innovativt eller industrialiserat? 

Hur tar man tillvaratar medarbetares idéer om tjänsteinnovationer? Vilka system och processer kan användas och hur främjar man kreativiteten? I tjänsteföretag spelar medarbetarna en viktig roll i innovationsprocessen, dels vid utveckling av nya tjänster men också vid utveckling av interna processer för tjänsteleveransen. Många tjänsteföretag tar tillvara idéer, men kanske inte alltid med systematik och strategiskt.

Vi får lyssna till hur olika tjänsteföretag inom en rad olika branscher hanterat frågan. Möjlighet att dela egna erfarenheter och diskutera i grupp finns.

Almega och VINNOVA står som arrangörer och satsningen ingår i VINNOVAS utlysning Vinnande tjänstearbete.

Varmt välkommen!