Löfven måste vidga vyerna!

Löfven måste vidga vyerna

Stefan Löfven är på innovationsresa. Det är bra. Fler tankar kring innovation och framtid behövs bland våra politiska ledare. Men delar av hans uttalanden gör mig orolig.

På Almega har vi i åratal arbetat med att vidga begreppet innovation. De stora genombrotten framöver kommer inte främst att handla inte om skiftnycklar eller fyrar. Snarare rör det sig om nya sätt att arbeta effektivare, att skapa nya eller modifierade lösningar/erbjudanden till kunder. Det handlar om att skapa värden som kunden kanske inte ens visste att den hade behov av. Det finns otaliga problem/behov som måste lösas och idag vet vi inte ens vilka alla problem och behov är. De kommer att dyka upp längs vägen.

Vem visste att vi hade behov av telefoner som kan ge oss otaliga app-tjänster, att vi var beredda att betala för att kunna streama ner musik via Spotify med musikproducenternas välsignelse (!) och att företag som Capio, genom att sätta patienten i fokus, skulle lyckas effektivisera vårdprocesser och kedjor med goda resultat? Kunde man på 80-talet ana att anrika teknikföretaget LM Ericsson skulle transformeras till ett tjänsteföretag som idag växer så den knakar inom global services? Knappast!

Så, jag blir orolig när Löfven  gör uttalanden som…

– Jag vill ha mer av riktig näringspolitik där det offentliga är med och tar fram nya produkter och tjänster i samverkan med industrin och forskningen.

– Vård, skola och omsorg blir det väldigt lite av om vi inte har innovationer och företag som efterfrågar arbetskraft.

För det första så vore det på sin plats att prata om näringslivet snarare än industrin. Idag är stor del av FoU-arbetet outsourcat till tjänsteföretag som teknik- och IT-konsulter. Industri och kunskapsintensiva tjänsteföretag (KIS) lever i symbios och industrin skulle inte ha en chans att klara sig utan KIS-företagen.

Vad vi nu ser framför oss är en utmaning att få fler tjänsteföretag att involveras i samverkansprogram. Här måste finansiärer som VINNOVA bistå med att utforma tvärdisciplinära program som är anpassade för tjänsteföretagens villkor. Tjänsteföretagen har inte industriforskningsinstitut som intermediär mellan akademi och företag och därför finns stort behov av att samla forskare verksamma inom tjänsteforskning i olika former av nätverk.

För det andra så sker många innovationer just inom vård, skola och omsorg, inte minst inom de privata företagen! De är också en viktig del av svenskt näringsliv. Det är dessutom en nödvändighet att öka innovationskraften inom just dessa sektorer för att trygga välfärden (något som socialdemokraterna måste ha i åtanke i sitt förslag om begränsning av vinstuttag, annars riskerar de att diskriminera privata aktörer och sätta käppar i hjulet för innovativa lösningar).

Löfven får det att låta som om det bara är ur industrin som innovationer ska komma.

Kanske är det ovana, att komma från Metall och industrin in i rollen som partiledare kan tänkas vara ett stort språng. Men, nu är det hög tid att Löfven vidgar vyerna och ser till innovationskraften i alla delar av näringslivet! För Sveriges globala konkurrenskraft!