Kloka ord om vinst

Klokt sagt av Jonas Morian i Dagens Arena: Vinst är en ersättning till kapitalägare och entreprenörer – på samma sätt som lön är en ersättning till de anställda. Vårdanställda förväntas inte arbeta utan lön. Varför ska då vårdentreprenören göra det?