Inbjudan: EN SKATTEREFORM FÖR TJÄNSTESAMHÄLLET

Minns du kuppen mot Michail Gorbatjov i Moskva? Då minns du kanske också den senaste svenska skattereformen samma år, 1991, vars mål var att uppnå enkelhet, neutralitet och likformighet. Stora förändringar har skett sedan dess – i samhället i allmänhet och näringslivet i synnerhet – och med anledning av detta anordnar Almega en seminarieserie om behovet av en skattereform för tjänstesamhället.

Industrin byggde vår välfärd, men hur tryggas framtiden?

NÄRINGSLIVET OCH DESS FÖRUTSÄTTNINGAR i Sverige har förändrats mycket under de senaste 20 åren. Industrisektorn blir alltmer ”tjänstefierad” och sammanvävd med tjänstesektorn. Sverige har gått från att vara ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle.

Skattesystemet är ett viktigt politiskt styrmedel som såväl kan bromsa som främja det näringsliv och den tillväxt vi har idag, beroende på dess utformning. Trots framväxten av tjänstesamhället är politiken och skattesystemet fortfarande i hög grad utformade för ett samhälle där varuproduktionen stod helt i centrum. För att stödja den växande tjänstesektorn, oavsett om företagen återfinns i industrin eller i nya tjänstebranscher, behövs förutsättningar som passar dagens näringsliv.

Under seminariet kommer vi att diskuteras vilka förändringar som har skett inom näringslivet, men framförallt – vilka förändrade förutsättningar som krävs för att dagens och framtidens näringsliv ska kunna nå full potential.

Medverkar gör bland andra:

Rickard Lundmark, Head of Services, Business Market på Telia Sonera, Per Bolund, ekonomisk-politisk talesman för Miljöpartiet samt Johan Norberg, liberal debattör. Medverkar gör även Ulf Lindberg, Almegas näringspolitiska chef. Modererar seminariet gör John Chrispinsson.

Onsdag den 22 februari klockan 08.00 – 09.00

Frukost serveras från klockan 07.30 i SkyBar på Radisson Blu Royal Viking Hotell, Vasagatan 1, Stockholm

Vänligen anmäl dig till

rosie.richards@almega.se senast den 16 februari 2012

Välkommen!