Gör pensionärer till egen­företagare med P-skattesedel

Fredrik Reinfeldt släppte en bomb och sade det som de flesta kunde räkna ut att han skulle tvingas säga en dag: Välfärden kommer inte räcka till om vi alla ska gå i pension vid 65 och sedan leva i 35 år till! En lösning är en förenklad F-skattsedel för pensionärer – en så kallad P-skattesedel – som skulle kunna göra det möjligt för många fler äldre att på egna villkor vara yrkesverksamma långt efter 65-årsdagen. Det skriver Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega tjänsteföretagen och Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, på SvT Debatt.

Men nu är det viktigt att politikerna inte går vilse i frågan och bygger vidare på ett icke fungerande regelverk genom att bara flytta pensionsåldern upp till 75 år.

En lösning är en förenklad F-skattsedel för pensionärer – en så kallad P-skattesedel – som skulle kunna göra det möjligt för många fler äldre att på egna villkor vara yrkesverksamma långt efter 65-årsdagen. Politikerna måste lyssna och fånga upp vad folk faktiskt säger. Att arbeta i dagens omfattning och tempo till 75 år säger de flesta nej till. Men ställs frågan istället om de kan tänka sig att efter uppnådd pensionsålder arbeta t ex deltid, under andra krav, i annat tempo eller med andra arbetsuppgifter, då blir svaret ett annat.

Det är många som har uppnått pensionsålder och som känner att de vill njuta av livet som pensionär men samtidigt känner att de har mer att ge och att de inte helt vill klippa banden med arbetsmarknaden. Det är därför vi lanserar förslaget om P-skattesedel. En helt ny form för uppdragstagare som ger pensionärer rätt att vara egna företagare utan att omfattas av LAS, lagen om anställningsskydd, eller kollektivavtal på arbetsmarknaden.

Det som tekniskt behövs är att riksdagen gör en lagändring som innebär att personer som tagit ut pension inte längre omfattas av arbetstagarbegreppet i LAS. Därmed skulle det råda full avtalsfrihet för pensionären ocharbetsgivare att träffa överenskommelser om på vilket sätt, med vilken omfattning, på vilka villkor eller med vilka ersättningar den som vill skulle kunna arbeta mot 75-årsstrecket eller till och med ännu längre. En sådan lösning skulle ge många äldre en möjlighet att arbeta i sin egen takt efter att de gått i pension, samtidigt som arbetsgivarna skulle kunna behålla viktig kompetens.

Det finns idag i både LAS och kollektivavtal regler som försvårar och innebär risker för arbetsgivare som anställer äldre. Ett antal kollektivavtal tillåter inte heller att arbetsgivare träffar individuella överenskommelser med pensionärer. Dessa bestämmelser härrör från en svunnen tid när det fanns en fruktan att arbetsgivare skulle försöka utnyttja äldre med usla pensioner. Idag är det knappast ett avgörande motargument.

För att förslaget ska fungera måste politikerna besluta om en förenklad skattsedel som den som tagit ut ålderspension kan få utan byråkrati. Administration med bokföring och skatteregler bör vara så enkelt som möjligt. Och det måste tydligt framgå att person med P-skattesedel alltid kommer att betraktas som uppdragstagare och aldrig kan komma att omfattas av LAS. För idag är det så att även om en pensionär med eget företag kommer överens med en arbetsgivare om att hon eller han inte ska vara anställd så kan ytterst Arbetsdomstolen ändå komma fram till att så skulle vara fallet.  Men med en P-skattsedel försvinner risken för arbetsgivaren att drabbas av oförutsedda kostnader för att man anlitat en pensionär.

Det är en avgörande fråga för vårt samhälle att alla som vill och kan ska kunna få verka i yrkeslivet även om man fått pension. Att sätta en ny högre allmän pensionsålder är inte lösningen för dagens arbetsmarknad. Det krävs också att politikerna tar av sig LAS-glasögonen och inser att nuvarande regelverk inte fungerar efter uppnådd pensionsålder utan vågar vara uppfinningsrik.

Stefan Koskinen
förbundsdirektör Almega Tjäsnteföretagen

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef, Almega

Läs debattartikeln på Svt Debatt