Frihandel med tjänster

Frihandel med tjänster

Ewa Björling kallar sig gärna Frihandelsminister för att markera vikten av en fungerande fri handel. Det gäller såväl varor som tjänster. På varusidan är det ofta lättare att diskutera standard och produkters egenskaper objektivt, på tjänstesidan blir det ofta mer känsligt, subjektivt och ibland protektionistiskt eftersom det ofta är kopplat till arbetstillfällen och kompetens. Inte desto mindre måste länderna öppna sina gränser för en fri tjänstehandel.

Kommerskollegium har till ansvar att främja handeln och därmed uppgiften att inhämta information om svenska företags, organisationers och myndigheters intressen och problem i handeln. I dagarna ska Europeiska kommissionen diskutera frihandelsavtalen med Moldavien, Georgien och Japan. Kommerskollegium vill därför komma i kontakt med företag som har erfarenhet av att verka i dessa länder eller är potentiellt intresserade av att göra det.

Känner du sig berörd? Mejla Ingrid Hultquist (Moldavien och Georgien) eller Annika Widell (Japan) på Kommerskollegium för att få enkäten eller om du har några relaterade frågor.

Sista svarsdag för synpunkter gällande Moldavien och Georgien är 1 mars; och för Japan 9 mars 2012.