EUGO

EUGO

I bakgrunden, långt från de feta rubrikerna om alla kriser i EU rullar processhjulen på att få maskineriet att fungera. Ett sådant processhjul är EUGO – ett system av elektroniska och fysiska kontaktpunkter runt om i Europa – där företag kan få relevant information om hur de kan etablera sig eller erbjuda sina tjänster på marknaden i de olika medlemsländerna.

EUGO är inte bara ytterligare en informationskanal utan via EUGO kan företagen kontakta behöriga myndigheter och ansöka om alla tillämpliga tillstånd för sin verksamhet och få dem beviljade. Avsikten är att vara en one-stop-shop och att all administration ska kunna skötas från hemlandet. Därefter är det fritt att erbjuda sina tjänster eller etablera sig i landet.

Svenska EUGO sköts av Tillväxtverket och Kommerskollegium. Kontaktpunkten riktar sig till såväl utländska som svenska användare och den svenska delen kallas Verksamt.

Vid ett möte i Bryssel innan jul träffades ansvariga organisationer från de olika medlemsländerna för att diskutera olika lösningar för de kan tillgodose företagens behov. Företagen som söker information kommer från vitt skilda sammanhang och söker på helt olika sätt, vilket komplicerar arbetet utöver det rent administrativa. Svenska EUGO har inte mindre än fyra vägar för att nå informationen. Majoriteteten av EUGO kontaktpunkterna är tillgängliga på minst två språk. De flesta har också en manuell helpdesk företagen kan vända sig till om de får problem.

De flesta EU-länder har nu en eller flera kontaktpunkter som företagen kan vända sig till för information, men inte alla har ännu skapat en one-stop-shop där hela tillståndsprocessen kan skötas från a till ö. Det arbetet är dock en pågående process där företag som besöker kontaktpunkterna har en stor funktion att fylla genom att efterfråga högre kvalitet i systemet.

Hela idén är mycket ambitiös och när det hela ha fått sätta sig kommer det vara ett mycket användbart redskap för företag som vill erbjuda sina tjänster över hela den europeiska unionen.