Bara ett förslag med substans från facket

Fem företrädare för fack som har medlemmar främst inom offentlig sektor för idag på DN-debatt fram ett antal krav för att lönerna ska bli mer rättvisa, det vill säga hur deras grupper ska lyftas lönemässigt.

I deras förslag finns väl bara en punkt med någon substans nämligen att utveckla fler karriärvägar. Bättre kan detta uttryckas som ökad lönespridning.

Sedan missar man helt det faktum att det deras medlemmar behöver är fler arbetsgivare! Idag är stora delar av deras medlemmar dessvärre hänvisade till bara en arbetsgivare.