Arbetslöshetsförsäkring är värd att diskutera

Det är bra att arbetslöshetsförsäkringen diskuteras. Jag har läst många kloka kommentarer: Lars Calmfors i sin kolumn i DN den nionde februari, Stefan Löfven i Agenda och i dag Annika Qarlsson, centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson, i GP. 

Almega har i diskussionen om utredningen Hållbara försäkringar lagt ett förslag om en omställningsförsäkring genom att dagens sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring läggs samman till en gemensam. Och den ska vara obligatorisk. Utgångspunkten är att utifrån vad den enskilde kan, snabbt sätta in de relevanta åtgärder som erfordras för att kunna återgå i arbete. Vi menar att med dagens två försäkringar finns det en risk att den enskilde hamnar i systemen utifrån felaktiga utgångspunkter, sjuk i stället för arbetslös och vice versa. Resultatet blir därmed att fel åtgärder sätts in.

Att det finns en trygghet i samband med omställning är en viktig förutsättning för att nödvändiga förändringar i arbetslivet ska kunna ske. Det har Annika Qarlsson alldeles rätt i. Det är därför vi har föreslagit en harmonisering av ersättningarna i dagens sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring vilket skulle innebära en höjning av dagens a-kassa.

Detta ska givetvis kombineras med aktiva åtgärder för att komma åter i arbete så tiden i arbetslöshet blir så kort som möjligt.

Sverige kommer att behöva fler arbetade timmar för att klara arbetskraftsbehovet men också för att ha en ekonomi i balans. Att minska tiden i utanförskap är ett sätt att gå.