Arbetsförmedlingen i fokus

Lagom till de, sorgligt nog, ökade varslen har återigen en debatt om Arbetsförmedlingen roll blossat upp.  Att rätt resurser sätts in för att möta arbetslösheten är minst lika viktigt som att det är rätt arbetssätt eller rätt personer som utför arbetet.

Vi har i en debattartikel bland annat jämfört TSL:s verksamhet med Arbetsförmedlingen. På detta svarade Arbetsförmedlingens Per Olsson, chef för arbetsförmedlingen i Göteborg och Halland, att vår jämföresle haltar.  Men jag räds inte debatten och menar att vi har argument som stöder oss. Att hitta arbete via andra vägar än Arbetsförmedlingen bekräftas i en undersökning som presenterats av Xtra Sverige AB.

Inte nog med detta, i dagens svenskan finns rubriken Arbetsförmedlingen har havererat där Tomas Tjajkovski i en artikel riktar en svidande kritik mot bland annat Arbetsförmedlingens upphandlingar  och föreslår en peng som de arbetssökande förfogar över.

Ungdomsarbetslösheten, strukturella förändringar i näringslivet, nedläggningar av företag, svårigheter för dem som kommer till vårt land att hitta arbete, det finns många skäl för regeringen att fundera på om det inte är dags att se till att lagen om valfrihet inom arbetsförmedlingen faktiskt tillämpas.