Arbetsförmedlingen behöver konkurrens

Man kan inte förvänta sig att en utförare, Arbetsförmedlingen, ska kunna hantera alla de olika behov människor i utanförskap har för att hitta tillbaka till arbetsmarknaden. Fler kvalificerade utförare minskar utanförskapet. Det är viktig kunskap att ha med sig in i en eventuell lågkonjunktur, skriver Ulf Lindberg, Marie Silfverstolpe och Anders Lenhoff, Almega.

Allt fler konjunkturrapporter visar nu på en allt kärvare arbetsmarknad. Även Arbetsförmedlingens siffror för årets fem första veckor visar på en negativ utveckling. I Västra Götaland anmälde sig 2 055 personer fler som arbetssökande än förra året. Bakom vare siffra döljer sig ett människoöde.

Om rätt åtgärder snabbt sätts in minskar risken för att dessa personer hamnar i ett långt och problematiskt utanförskap Almega menar att det är dags att tänka utanför den traditionella boxen. Det finns fler aktörer än Arbetsförmedlingen som kan hjälpa personer att åter komma i arbete.

Färre fick jobb trots fler lediga jobb

När vi tittar på Arbetsförmedlingens statistik för årets fem första veckor i Västra Götaland är det anmärkningsvärt att det är 1 646 personer färre som fått jobb än samma period förra året. Detta trots att det anmälts 521 fler lediga jobb till arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har uppenbarligen stora problem att matcha arbetssökande mot lediga jobb. Vi är övertygade om att andra kan lyckas bättre.

När konkursen i Saab Automobile var ett faktum höjdes många röster för att just Arbetsförmedlingen skulle rycka ut. Vad många då missade var att arbetsmarknadens parter genom sina kollektivavtalade trygghetssystem redan börjat agera.

I statistiken från Trygghetsfonden TSL (arbetare inom den privata sektorn), går det att se hur lång tid det tar innan de personer som sagts upp hittar en lösning. Medianvärdet ligger under 100 dagar. TSL kan dessutom visa siffror på att närmare 80 procent är i arbete efter avslutad åtgärd. Motsvarande siffra för Arbetsförmedlingen är cirka 20 procent. En del av detta kan bero på att Arbetsförmedlingen arbetar med fler som har varit längre i utanförskap.

Ställer krav

TSL:s framgångsrika koncept, till skillnad från Arbetsförmedlingens, bygger på att företaget som säger upp ställer krav på den som ska hjälpa uppsagda och varslade att hitta nya jobb. För det krävs att köparen får ordentlig och tillförlitlig information om vad de olika leverantörerna av omställningstjänster kan, och att det finns ett stort utbud av aktörer som kan utföra tjänsten.

Sist, men inte minst viktigt, är att det finns incitament för leverantören att hitta sysselsättning åt den som blivit uppsagd.

Almega har i debatten kring utredningen av framtidens socialförsäkringssystem, Hållbara försäkringar, framfört behovet av en förändring av dagens sjuk- och arbetslöshetsförsäkring. Almega vill ha en omställningsförsäkring som inkluderar såväl sjukdom som arbetslöshet. Erfarenheter från Sverige och andra länder visar att nytänk bidrar till att få ner tiden i arbetslöshet och utanförskap.

Till dem som försöker hitta vägen in eller tillbaka till arbetslivet är det nu dags att erbjuda möjlighet att själv välja mellan flera kvalificerade aktörer som erbjuder en mångfald av åtgärder. Samhället har inte råd med ineffektiva åtgärder där matchningsproblemen mellan arbetssökande och arbetsliv inte fungerar. Samhället kommer dessutom behöva allt fler arbetade timmar i takt med att befolkningen blir äldre.

Det är dags att ta till sig de goda exempel som finns och bygga vidare på dem in i framtiden.

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef, Almega

Marie Silfverstolpe
arbetsmarknadspolitisk expert, Almega

Anders Lenhoff
chef, Almega Västsverige

Publicerad: Göteborgs-Posten 2012-02-14