Tiderna förändras men kollektivavtalen består?

 

1938 slöts Saltsjöbadsavtalet i industrisamhällets Sverige. Den svenska modellen och våra kollektivavtal bygger på Saltsjöbadsavtalet, men mycket har hänt på arbetsmarknaden sedan dess. Vi lever idag i ett tjänstesamhälle.

I ett tjänsteföretag är medarbetaren den viktigaste resursen. Därför är det ömsesidiga beroendet mellan arbetsgivare och arbetstagare är mycket starkare idag än i industrisamhället. När de anställda utvecklas, utvecklas också företaget.

Det finns flera skillnader som gör att kollektivavtalen från förr idag är omoderna. Se bara exemplen i filmen!

I slutet av filmen frågar vi hur vi ska lyckas få till en bra situation där medarbetare och företag kan utvecklas tillsammans i dagens verklighet. Vårt svar är genom moderna avtal. Vad tror du?